Sistem Kebenaran Pindahmilik Secara Menyeluruh (Blanket Consent)

Pertanyaan Pendaftaran Syarikat

Nama Syarikat :  
No. Pendaftaran Syarikat :  
     

 

 Bil   No. Syarikat  Nama Syarikat / Pemaju / Cawangan
Nama Kakitangan
Tiada Data

 

blanketconsent test